G. A. Hagemanns Kollegium

Kollegielivet

Alle er på hver sin måde med til at tage ansvar for, at kollegiet fungerer i det daglige. Bestyrelsen og alumnerne har et tæt samarbejde, og hvert halve år holder vi generalforsamling, hvor de nye embedsgrupper bliver nedsat.

Kollegiet holder I årets løb mange gamle og festlige traditioner i hævd. For eksempel fejrer vi grundlæggerens fødselsdag med en årlig skovtur i maj, Mathildefesten til ære for hans hustru og hjemkomstfest i september.

"Alle beboere har at opføre sig som gentlemen og ladies."

– G. A. Hagemann

Har du lyst til at følge med i, hvad der sker af aktiviteter på kollegiet, så følg G.A. Hagemanns Facebook-side