G. A. Hagemanns Kollegium

Visionen for GAHK

GAHK skal videreføre G.A. Hagemanns ønske om at skabe et hjem præget af et forpligtende fællesskab for alumnerne med særligt hensyn til nutidens krav og fremtidens muligheder. GAHK skal i tråd med Hagemanns ånd være funderet på en innovativ, fremsynet kultur, der indbyder til tværfaglig nytænkning og kunstnerisk udfoldelse.

GAHK skal være et rummeligt og gæstfrit sted, som favner kvinder og mænd fra alle studieretninger.