G. A. Hagemanns Kollegium

Faciliteter

Kollegiet har mange store fællesarealer, der er med til at danne rammerne for det sociale liv. Det drejer sig blandt andet om spisesalen, læsesalen og vores hyggelige gård med terrasse og grill.

Vi har madordning, som omfatter morgen- middag- og aftensmad, og som alumne har du stor indflydelse på hvad der skal serveres. Du har selvfølgelig mulighed for at tage madpakke med på studiet.

Kollegiet skal være et hjem for dets beboere – et hjem I så høj grad som et kunstigt hjem kan blive. Alumnerne er ikke lejere af et værelse på kollegiet – de, der ikke vil være andet, må leje sig værelse. Nej, de indtræder som led I et stort hjem, hvor de ord, der står over indgangsdøren, skal være de rådende – G.A. Hagemann