G. A. Hagemanns Kollegium

Legater

Kollegiet er i høj grad afhængig af at modtage legater for til stadighed at kunne vedligeholde kollegiet samt som bidrag til større projekter, som kollegiets økonomi ikke har mulighed for at sætte i værk.

Kollegiet er i høj grad afhængig af at modtage legater for til stadighed at kunne vedligeholde kollegiet samt som bidrag til større projekter, som kollegiets økonomi ikke har mulighed for at sætte i værk.
 
Samtidig er kollegiet også selv bestyrer af “OIH-legatet”, som I 2011 blev lagt sammen med G.A. Hagemanns fond. Legatet kan søges af alle studerende på en lang videregående uddannelse