G. A. Hagemanns Kollegium

Optagelse

Her er dejligt på G. A. Hagemanns Kollegium, og vi er derfor glade for at vise stedet frem. Hvis du er interesseret i at bo her, skal du derfor først på en rundvisning, da vi føler det er vigtigt, at man som kommende alumne har et lille indblik i husets hverdag. Få en rundvisning ved at trykke på "Søg optagelse".

Valget mellem dem, der kan komme i betragtning, skal almindeligvis træffes under hensyn til de pågældendes vidnesbyrd, flid, begavelse og trang. To tredjedele af pladserne forbeholdes studerende ved Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet - Gustav Adolph Hagemann.