G. A. Hagemanns Kollegium

Modtagne legater

 

Kollegiet er i høj grad afhængig af at modtage legater for til stadighed at kunne vedligeholde kollegiet, samt som bidrag til større projekter, som kollegiets økonomi ikke har mulighed for at sætte i værk.

Gennem tiderne har kollegiet med stor taknemmelighed modtaget følgende legater:

Legater 2023

 • Tuborgfondet, 9.695kr., til afholdelse af festival.
 • Augustinus Fonden, 65.000kr., til restaurering af 'Den Gryende Dag'.

Legater 2022

 • Tuborgfondet, 19.325 kr., studie til musikproduktion.

Legater 2021

 • Augustinus Fonden, 500.000 kr. til nye altandøre og forsatsruder.
 • A.P. Møller fonden, 450.000 kr. til nye altandøre og forsatsruder.

Legater 2020

 • Kirsten og Peter Bangs Fond: 20.113 kr. vedligeholdelse og indkøb af nyt til musiklokalet.

Legater 2013

 • Tuborgfondet, møblering af Hallen, 50.000 kr.

Legater 2012

 • Augustinus Fonden, 200.000 kr.

Legater 2009

 • Tuborgfondet, 33.100 kr, renovering af Flygel.

Legater 2007-2008

 • Tømmerhandel Johannes Fog A/S: Oprettet konto og beviliget beløb til indkøb af værktøj,  5.000 kr.
 • Tuborgfondet 15.000 kr til udgivelse af bog ved Kollegiets hundrede års jubilæum.
 • Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond 6.000 kr, til udgivelse af bog ved Kollegiets hundrede års jubilæum.
 • Ingeniørforeningen I Danmark IDA 20.000 kr, til udgivelse af bog ved Kollegiets hundrede års jubilæum.
 • Oticon 20.000 kr, til udgivelse af bog ved Kollegiets hundrede års jubilæum.
 • Frantz Hoffman Mindelegat, støtte af Flygelprojekt.
 • Jonas Brun Advokat Firma 20.000 kr, støtte af Flygelprojekt.
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Fond til almene formaal har givet 10.000 kr.
 • Knud Højgaards Fond 2.500.000 kr.
 • Augustinus Fonden 1.000.000 kr.
 • Oticon Fonden
 • Realdania Filantropi

Legater i 2005

 • Tuborgfondet: 26.000,- kr. til køleskabe på gangkøkkenerne samt en videoprojektor til TV-stuen.

Legater i 2004

Kirsten og Peter Bangs Fond: 50.000 kr.
Danisco's Fond: 100.000,- kr. til vedligeholdelse og større anskaffelser
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond: 20.000 kr. til køb af materialer hos Johannes Fog A/S
Lodberg Legat: 50.000 kr. i støtte til renoveringsprojekter
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond: 20.000 kr.
 • Kirsten og Peter Bangs Fond: 50.000 kr.
 • Danisco's Fond: 100.000,- kr. til vedligeholdelse og større anskaffelser
 • Tømmerhandler Johannes Fogs Fond: 20.000 kr. til køb af materialer hos Johannes Fog A/S
 • Lodberg Legat: 50.000 kr. i støtte til renoveringsprojekter
 • Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond: 20.000 kr.

Legater i 2003

 • Corrit-Fonden: 150.000 kr. til restaurering af gavlmaleri
 • Reinholdt W. Jorcks og Hustrus Fond: 100.000 kr. til renovering af garderober bag festsalen mv.
 • Frantz Hoffmanns Fond: 50.000 kr.

Legater i 2002

 • Danisco's Fond: 23.441,25 kr. til udskiftning af cykelstativer
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat: 10.000 kr. til udskiftning af cykelstativer
 • Corrit-fonden: 400.000 kr. til oprettelse af internt netværk
 • Corrit-fonden: 400.000 kr. til renovering af Herman Stilling maleriet

Legater i 2001

 • Villum Kann Rasmussens Fond: 2.550.000 kr. til nyt varmesystem
 • Industriens Arbejdere i København: 2.000.000 kr. til nye badeværelser

Legater i 2000

 • Frantz Hoffmanns Mindelegat: 25.000 kr. til termostatventiler
 • Ernst og Vibeke Husmands Fond: 25.000 kr. til termostatventiler
 • Thomas B. Thrige Fond: 25.000 kr. til opvaskemaskine
 • Boet efter John Hagemann: 80.000 kr.
 • Tuborgs Grønne Fond: 6.000 til bordfodboldspil