G. A. Hagemanns Kollegium

Bestyrelse

 
 
 
 
 
 
 

Kollegiet ledes af en bestyrelse, der træffer alle de overordnede beslutninger for kollegiet - primært i forhold til økonomien. Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i fundatsen for kollegiet, som Hagemann skrev i sin tid, og som siden er blevet ændret.

Alumnerepræsentanterne bliver valgt ind ved kampvalg på den halvårlige generalforsamlingen og sidder et år ad gangen. Bestyrelsen består for tiden af. 

  • Jacob Steen Møller (bestyrelsesformand)
  • Mikkel Kragh
  • Charlotte Scheutz
  • Maria Muñiz Auken
  • Ann Hasselbalch
  • Josephine Friis Jensen (alumnerepræsentant)
  • Emil Johannes Gantzel Gungaard (alumnerepræsentant)
Kollegiet ledes af en bestyrelse, der træffer alle de overordnede beslutninger for kollegiet - primært i forhold til økonomien. Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i fundatsen for kollegiet, som Hagemann skrev i sin tid, og som siden er blevet ændret.
Bestyrelsen består for tiden af
• Klaus Ostenfeldt (bestyrelsesformand)
• Alan Friis
• Charlotte Scheutz
• Till Blume
• Steen Gregers Hasselbalch
• Samt to beboere på GAHK
billede af to GHAK’ere her?