G. A. Hagemanns Kollegium

Pylon

Pylonforeningen “Hagemanns Pyloner” er for alle både tidligere og nuværende alumner, og man er ved indflytning på kollegiet automatisk medlem af foreningen.

 

Pylonforeningen er de tidligere alumners mulighed for at bevare kontakten til kollegiet. Foreningen afholder sociale arrangementer for både tidligere og nuværende alumner. De obligatoriske fester er gamle alumners fest (GAF’en) og julefrokost. Bestyrelsen kan derudover tage initiativ til flere sociale begivenheder. Pylonforeningen står endvidere for udgivelsen af GAHK’s årsskrift. Bestyrelsen tilrettelægger indholdet og indhenter bidrag fra alumner og pyloner.

 

Pylongruppen består af to nuværende alumner og en håndfuld frivillige gamle beboere (pyloner). Hvis du er pylon og gerne vil være aktiv i bestyrelsen skal du skrive en mail til pylongruppen. Så vil du blive inviteret til næste bestyrelsesmøde og sat ind i gruppens opgaver.

 

Hvis du er gammel alumne fra G. A. Hagemanns kollegium, og derved også Pylon, og gerne vil besøge dit gamle kollegium på Kristianiagade, så skriv til denne mail: pylon@gahk.dk.

 

Så vil Pylongruppen skrive til dem, når der er arrangementer for pylonerne på kollegiet, bl.a. Gamle Alumners fest (GAF), hvor masser af gamle alumner kommer til stor gallafest på kollegiet, både for at se gamle venner fra studietiden, se det stolte gamle kollegie og møde de nuværende beboere på G. A. Hagemanns kollegium.