G. A. Hagemanns Kollegium

^ Gå til toppen

Selvstyre

Embedsgrupper

Alle alumner er med til at drive kollegiet i det daglige og tage ansvar for, at kollegiet fungerer. Derfor er alle alumner placeret i embedsgrupper, der hver varetager en funktion på kollegiet og får dagligdagen til at fungere. Inden de halvårlige generalforsamlinger ønsker man en embedsgruppe og til generalforsamlingen afslører Inspektionen de nye gruppers sammensætning.

Embedsgrupperne består af 2-5 beboere, og generelt er de enten praktisk orienterede og ordner eksempelvis kollegiets regnskab eller småreparationer, eller varetager sociale formål og arrangerer fester, teaterture og lignende.

Fællesmøder

En fast del af kollegiets styreform er også fællesmøderne, der afholdes en gang om måneden. Det er her vi alle samles og diskuterer aktuelle problemstillinger på kollegiet samt forslag til ændringer i Den Gyldne Bog. Møderne er vigtige, da det er her man lærer kollegiets struktur at kende og kan sætte sit præg på kollegiet. Derudover kan man glæde sig til Miljøgruppens hjemmebag efter mødet.

Generalforsamlinger

Endelig afholdes der to gange om året generalforsamling for kollegiets beboere - i marts og september. Generalforsamling oser normat af timelange taler og kedelige afstemninge - men ikke på GAHK! Her har generalforsamling karakter af et revylignende arrangement med god underholdning og garanti for masser af gratis øl. Det er her de nye embedsgrupper bliver offentliggjort, ligesom den nye Inspektion og de nye bestyrelsesrespræsentanter vælges. Den er et absolut et must at deltage i som alumne.