G. A. Hagemanns Kollegium

Selvstyre

Embedsgrupper

Alle alumner er med til at drive kollegiet i det daglige samt tage ansvar for at kollegiet fungerer. Af denne grund er alle alumner placeret i embedsgrupper, der hver varetager en funktion på kollegiet og får dagligdagen til at forløbe gnidningsfrit. Forud for de halvårlige generalforsamlinger ønsker man den embedsgruppe man gerne vil være en del af. Ved selve forsamlingen afsløres herpå de nye gruppers sammensætning, som er bestående de efterfølgende halve år.

Embedsgrupperne består af to til fem beboere, og varierer meget i opgavetyper. Nogen tager sig af praktiske anligninger i forbindelse med kollegiets vedligeholdelse, hvor andre ordner kollegiets regnskab. Endvidere kan gruppens opgaver også ligge i at varetage sociale formål, arrangere fester, teaterture og lignende.

 

Fællesmøder

En fast del af kollegiets styreform er også fællesmøderne, der afholdes en gang om måneden. Her samles alle og diskuterer aktuelle problemstillinger på kollegiet samt forslag til ændringer i Den Gyldne Bog. Møderne er vigtige, da det er her man lærer kollegiets struktur at kende og kan sætte sit præg på kollegiet. Derudover kan man glæde sig til Miljøgruppens hjemmebag efter mødet.

 

Generalforsamlinger

To gange om året,i marts og september, afholdes generalforsamling for kollegiets beboere. Generalforsamlinger oser normalt af timelange taler og kedelige afstemninger - men ikke på GAHK! Her har generalforsamling karakter af et revylignende arrangement med god underholdning og garanti for masser af gratis drikkevarer. Det er her de nye embedsgrupper bliver offentliggjort, ligesom den nye Inspektion og de nye bestyrelsesrespræsentanter vælges. Generalforsamlingen er et absolut must at deltage i som alumne.